Dziś jest: Niedziela 21 Października 2018
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Jakuba

Rumia Reda Wejherowo portal społeczno-kulturalny Małe Trójmiasto Kaszubskie

Zbadają jakość życia w powiecie wejherowskim

Rodzina - foto: longleanna

Gdzie w powiecie wejherowskim szukać pomocy w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub chorymi? Jak duże jest zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach i przedszkolach? Do kogo mogą zgłosić się rodzice po pomoc w opiece nad dziećmi? Czy można w naszym powiecie znaleźć opiekuna spoza sektora publicznego? Ile kosztują takie usługi? Jakie są w tym zakresie trudności i bariery?

Na takie i inne pytania związane z funkcjonowaniem systemu opieki odpowie badanie społeczne Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce, zaplanowane przez ekspertów z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wywiady prowadzone są od początku czerwca do końca września 2015 roku w sześciu powiatach w Polsce, w tym w powiecie wejherowskim. Weźmie w nich łącznie udział około 6 tysięcy osób i instytucji, w tym ponad 800 rodzin z naszego powiatu, a także radni, urzędnicy, dyrektorzy placówek świadczących opiekę i ich pracownicy, pracodawcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Badacze chcą dowiedzieć się kto i w jakim zakresie potrzebuje pomocy w opiece nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz chorymi. Dodatkowo zbadają jaka część opieki sprawowana jest za pośrednictwem instytucji publicznych, a jaka prowadzona jest przez członków rodziny lub inne osoby z najbliższego otoczenia. Badanie dostarczy jednocześnie informacji o działaniu instytucji świadczących opiekę, ich potrzebach finansowych, kadrowych i materialnych. 

Wyniki badania będą przydatne zarówno rodzinom mieszkającym w powiecie jak i instytucjom, które świadczą pomoc.

Badanie podzielone zostało na kilka etapów. W jednym z nich prowadzone będą rozmowy z przedstawicielami samorządu i dyrektorami instytucji świadczących opiekę, aby pozyskać wiedzę o podaży opieki w regionie. W drugim odbywać się będą rozmowy z mieszkańcami w ich domach.

Badacze odwiedzą mieszkańców naszego powiatu, a także pozostaną z nimi w kontakcie telefonicznym, dbając, by rodziny – zarówno te, w których członkowie wymagają opieki jak i pozostałe – mogły  wypowiedzieć się w istotnej dla nich kwestii. Ankieterzy przeprowadzający wywiady są zobowiązani do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem, a także pieczątką firmy PBS, która na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej realizuje badania terenowe.
Wykonawcą badania jest centrum badawczo-rozwojowe PBS, które od lat współpracuje z sektorem publicznym, agendami rządowymi, samorządami lokalnymi oraz jednostkami naukowymi.

Wywiady są anonimowe. Wszystkie zebrane informacje są poufne i będą wykorzystywane wyłącznie do opracowania zbiorczych raportów. Już teraz zachęcamy wszystkie wylosowane do badania osoby i instytucje do wzięcia w nim udziału, kiedy skontaktuje się z Państwem przedstawiciel instytucji realizującej to przedsięwzięcie. Udział każdej z wylosowanych osób i instytucji jest kluczowy, aby badanie mogło przynieść oczekiwane efekty w celu usprawnienia działania systemu opieki zarówno w powiecie wejherowskim, jak i w całym kraju.

 

Komentarze na Facebooku